Закупки способом проведения тендера

1. ЖАҢАРТЫЛДЫ — 2020-2022 жылдарда майлардың (пайдаланылған майлар) тұтынушылық қасиеттері жойылғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер ОБНОВЛЕНО — Тендер по закупкам услуг по организации переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств маслами (отработанные масла), в 2020-2022 год (29.10.2019)

2. ЖАҢАРТЫЛДЫ — 2020-2022 жылдарда шиналардың (пайдаланылған шиналар) тұтынушылық қасиеттері жойылғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерге тендер
ОБНОВЛЕНО — Тендер по закупкам услуг по организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств шинами (использованные шины), в 2020-2022 годах
(24.10.2019)

3. 2020-2022 жылдарда электр аккумуляторлардың тұтынушылық қасиеттері жойылғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі тендер
Тендер по закупкам услуг по организации переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств аккумуляторов электрических, в 2020 – 2022 годах
(22.10.2019)

4. 2020-2022 жылдарда ораманың тұтынушылық қасиеттері жойылғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі тендер
Тендер по закупкам услуг по организации обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств упаковкой в 2020-2022 годах
(21.10.2019)

5. ЖАҢАРТЫЛДЫ — 2020-2022 жылдарда электр және электрондық жабдықтың тұтынушылық қасиеттері жойылғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі тендер
ОБНОВЛЕНО — Тендер по закупкам услуг по организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств электрическим и электронным оборудованием, в 2020-2022 годах
(21.10.2019)

6. Өнім (тауарлар) орамасының бірліктері массасының орташаландырылған көрсеткіштерін айқындау" тақырыбына маркетингтік зерттеулер жүргізу бойынша жұмыстарын қайта сатып алу жөніндегі тендер
Тендер по повторным закупкам работ по проведению маркетинговых исследований на тему: «Определение усредненных показателей массы единиц упаковки продукции (товаров)
(09.08.2019)

7. 2019 жылғы екінші жартыжылдықта шиналардың тұтыну қасиеттері жойылғаннан кейін (пайдаланылған шиналар) түзілетін қалдықтарды жинауды және тасымалдауды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер
Тендер по закупкам услуг по организации cбора и транспортировки отходов, образующихся после утраты потребительских свойств шинами (использованные шины), во втором полугодии 2019 года
(07.08.2019)

8. Электрондық құжат айналымы жүйесін жобалау, ендіру және оған сервистік қызмет көрсету бойынша жұмыстарды қайталап сатып алу жөніндегі тендер
Тендер по повторным закупкам работ по проектированию, внедрению и оказанию услуг по сервисному обслуживанию системы электронного документооборота
(30.07.2019)

9. Өнім (тауарлар) орамасының бірліктері массасының орташа көрсеткіштерін айқындау» тақырыбына ғылыми-зерттеу жұмыстарын сатып алу жөніндегі тендер
Тендер по закупкам научно-исследовательских работ на тему: «Определение усредненных показателей массы единиц упаковки продукции (товаров)
(19.07.2019)

10. Электрондық құжат айналымы жүйесін жобалау, ендіру және оған сервистік қызмет көрсету бойынша жұмыстарды сатып алу жөніндегі тендер
Тендер по закупкам работ по проектированию, внедрению и оказанию услуг по сервисному обслуживанию системы электронного документооборота
(15.07.2019)

11. 2019 жылғы екінші жартыжылдықта шиналардың тұтыну қасиеттері жойылғаннан кейін (пайдаланылған шиналар) түзілетін қалдықтарды пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі тендер
Тендер по закупкам услуг по организации использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств шинами (использованные шины), во втором полугодии 2019 года
(19.06.2019)

12. Тендер по повторным закупкам услуг по организации использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств упаковкой из комбинированных материалов на основе бумаги (типа tetra pak), в 2019 году (24.04.2019)

13. ОБНОВЛЕНО — Тендер по закупкам услуг по организации сбора, переработки и транспортировки отходов, образующихся после утраты потребительских свойств упаковкой, в 2019 году (19.03.2019)

14. Тендер по повторным закупкам услуг по организации использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств бумажной и картонной упаковкой, в 2019 году (27.02.2019)

15. Тендер по организации сбора и транспортировки отходов, образующихся после утраты потребительских свойств шинами (использованные шины), в 2019 году (11.02.2019)

16. Тендер по организации сбора и транспортировки отходов, образующихся после утраты потребительских свойств маслами (отработанные масла), в 2019 году (05.02.2019)

17. Тендер по организации использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств упаковкой, в 2019 году (31.01.2019)